News

News

4 เหตุผลที่ Co-Working Space ดีต่อใจ

4 เหตุผลที่ Co-Working Space ดีต่อใจ

การใช้บริการ Co-working Space นอกจากช่วยในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการนั่งทำงานแล้ว ยังมีข้อดีในการช่วยเรื่องสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและสุขภาพจิต ดังนี้

Continue Reading

ทรูสเปซ พื้นที่ทำงานร่วมกัน ประชุม นั่งทำงาน ติวหนังสือ

สอนพิเศษและเน็ตเวิร์คกิ้งสำหรับทุกคน

Follow us :

line-scanfooter-1

Copyright © 2023 True Space Co., Ltd. All rights reserved | Privacy policy