บริการของทรูสเปซ

บริการของทรูสเปซ

ค่าบริการห้องประชุม

สาขาที่เปิดให้บริการ :

พื้นที่สำหรับอีเว้นท์

ค่าบริการโต๊ะทำงาน

สาขาที่เปิดให้บริการ :

พิเศษ! ค่าบริการโต๊ะทำงาน Desk Plus ใช้ได้ทุกสาขา 3,600 บาท

สำหรับโต๊ะทำงาน

Copyright © 2019 True Space Co., Ltd. All rights reserved