Coworking Space วายสแควร์ อุบลราชธานี – นั่งทำงาน – ติวหนังสือ – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

Coworking Space วายสแควร์ อุบลราชธานี – นั่งทำงาน – ติวหนังสือ – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

ข้อมูลติดต่อ

090-971-6325
เลขที่ 50 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

  อัตราการให้บริการ

  Entering Pass

  100 THB/3 hours

  Next hour

  40THB/ hour

  1 DAY

  250Pax/day
  8-10 คน

  Room 1

  1,000 บาท/ชั่วโมง
  1-4 คน

  Room 2

  400บาท/ชั่วโมง.
  6-8 คน

  Room 3

  800บาท/ชั่วโมง.
  20-25 คน

  รายชั่วโมง

  1,125 บาท/ชั่วโมง

  จองหรือสอบถามราคาผ่านทาง Line@truespace