Coworking Space เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ชั้น 4​ – นั่งทำงาน – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

Coworking Space เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ ชั้น 4​ – นั่งทำงาน – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

ข้อมูลติดต่อ

090-971-0219
เลขที่ 411 อาคาร Centerpoint of Siam Square ชั้น 4 ซอยสยามสแควร์ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อัตราการให้บริการ

เริ่มต้น

40บาท/ชั่วโมง

ครึ่งวัน

160บาท/ชั่วโมง

รายวัน

250บาท/ชั่วโมง

Room 1

400บาท/ชั่วโมง

Room 2

400บาท/ชั่วโมง

รายชั่วโมง

***กรุณาติดต่อ event@truespaceth.com หรือ Line: @truespace
2,600บาท/ชั่วโมง

จองหรือสอบถามราคาผ่านทาง Line: @truespace

Copyright © 2021 True Space Co., Ltd. All rights reserved