Coworking Space มมส. – นั่งทำงาน – ติวหนังสือ – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

Coworking Space มมส. – นั่งทำงาน – ติวหนังสือ – สอนพิเศษ – เช่าห้องประชุม – สัมมนา

ข้อมูลติดต่อ

064 703 4278
เสริมไทยคอมเพลกซ์ เลขที่ 76/1-7 ถนนนครสวรรค์ (ห้อง EX-RES201 ชั้น 2) ตำบล ตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม 44000

อัตราการให้บริการ

รายชั่วโมง

40 บาท/ชั่วโมง

ครึ่งวัน

160บาท/ชั่วโมง

รายวัน

250บาท/ชั่วโมง
1-4 คน

Room 1

400บาท/ชั่วโมง
4-6 คน

Room 2

600บาท/ชั่วโมง

รายชั่วโมง

พื่นที่ปิดชั่วคราว
1,125บาท/ชั่วโมง

จองหรือสอบถามราคาผ่านทาง Line: @truespace